Dasar Hukum

Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengamanatkan KPPU sebagai lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan secara tertib dan teratur.